[Ngày: 18.04.2018] Bản để in Gửi tin qua email
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ
Xem hình

Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sơn La thực hiện có hiệu quả, làm tiền đề để thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa trong công tác quản lý, thống kê, báo cáo, xử lý công việc một cách chuẩn xác, giảm thời gian, công sức, chi phí, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La luôn đặt ra mục tiêu cơ bản hiện tại và lâu dài đối với ngành là mở rộng đối tượng tham gia BHXH và thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Mặt khác, công tác cải cách thủ tục hành chính trong ngành đang triển khai thực hiện quyết liệt theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian trong thực hiện lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tạo môi trường thông thoáng cho đơn vị, cá nhân và nhất là đối với doanh nghiệp. Vì thế, trong những năm qua, việc ứng dụng CNTT trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành được lãnh đạo BHXH tỉnh quan tâm và được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tổ chức thực hiện tốt hơn chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

BHXH tỉnh Sơn La luôn tập trung cao việc ứng dụng CNTT, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi phương thức quản lý và ứng dụng CNTT đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành với hệ thống phần mềm ứng dụng hữu hiệu, hạ tầng CNTT được trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hệ thống mạng được kết nối liên thông với các hệ thống ứng dụng điều hành, tác nghiệp và hoạt động giao dịch trực tuyến, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, góp phần thực hiện tốt công cuộc cải cách thủ tục hành chính của ngành tại tỉnh.

Hiện nay, về cơ sở hạ tầng, BHXH tỉnh đã triển khai, nâng cấp đồng bộ đường truyền internet và đường truyền mạng diện rộng WAN trong hệ thống BHXH tỉnh. Thiết bị CNTT được trang bị đầy đủ, thường xuyên nâng cấp, thay mới, đáp ứng yêu cầu hoạt động của ngành. Trong toàn hệ thống BHXH từ huyện đến tỉnh đều được trang bị hệ thống máy chủ, máy trạm đầy đủ, mỗi công chức, viên chức đều được trang bị máy vi tính để tác nghiệp, phục vụ cho công tác quản lý, triển khai các phần mềm nghiệp vụ. Ngành cũng đã được BHXH Việt Nam cấp chứng thư số cho các đơn vị và cá nhân trong hệ thống BHXH tỉnh để thuận tiện trong việc thực hiện giao dịch điện tử.

Trong hoạt động quản lý, BHXH tỉnh đã ứng dụng hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ do BHXH Việt Nam chuyển giao, như: Hệ thống quản lý thu - sổ thẻ (TST), Hệ thống quản lý tài chính - kế toán (TCKT) và Hệ thống quản lý chế độ BHXH (TCS) mang tính khoa học cao. Các phần mềm mới này ngoài việc hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ còn có chức năng kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu có liên quan với nhau, giúp hỗ trợ tốt cho việc quản lý lĩnh vực thu BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách BHXH trong toàn hệ thống BHXH. Triển khai hệ thống thư điện tử ngành và hệ thống quản lý văn bản và điều hành thực hiện thống nhất toàn ngành.

Việc triển khai phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành, qua ứng dụng, các văn bản điều hành, tác nghiệp trong ngành được quản lý bằng phần mềm và luân chuyển dưới dạng điện tử, chuyển tải văn bản nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm được thời gian, chi phí so với thực hiện thủ công như trước đây, mang tính khoa học và chuyên nghiệp. Đồng thời ứng dụng hệ thống thư điện tử ngành giúp truyền tải thông tin, trao đổi nghiệp vụ một cách nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin trong hệ thống BHXH.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở y tế cũng như các bệnh viện, trạm y tế xã phường triển khai thực hiện hệ thống thông tin giám định BHYT, kết nối liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT và giám định BHYT điện tử. Việc ứng dụng CNTT vào kiểm soát công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT trong thời gian qua đã hạn chế, khắc phục tình trạng lạm dụng thẻ BHYT đối với người sử dụng; minh bạch trong công tác KCB BHYT, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT đối với cơ sở KCB; hỗ trợ đắc lực công tác thông tin, thống kê, báo cáo trong hệ thống BHXH, đáp ứng yêu cầu quản lý công tác KCB, giám định và thanh toán BHYT.

Hiện nay BHXH tỉnh cũng đã triển khai Hệ thống quản lý nhân sự của ngành Bảo hiểm xã hội. Thông qua hệ thống này, mọi sự thay đổi trong lĩnh vực nhân sự ở BHXH tỉnh cũng như các huyện đều lập tức được cập nhật. Bên cạnh đó, giúp công tác tổ chức cán bộ của Ngành hoàn thiện hơn, tránh các thiếu sót về chế độ, chính sách; đồng thời tạo thuận lợi hơn về công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ...

Các hệ thống phần mềm nói trên là hệ thống các phần mềm nghiệp vụ rất quan trọng, là phương tiện hữu hiệu trong xử lý nghiệp vụ, thể hiện tính khoa học và chuyên nghiệp trong quản lý các hoạt động của ngành, giúp cho công tác quản lý, thống kê, báo cáo luôn được chính xác và kịp thời. Bên cạnh đó, ngành còn ứng dụng mô hình hội nghị truyền hình trực tuyến thực hiện thống nhất toàn ngành, phục vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin trong hệ thống ngành; ứng dụng trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh với chức năng cập nhật, cung cấp thông tin của ngành đến với các tổ chức, cá nhân tham gia BHYT, BHXH.

Đặc biệt, BHXH tỉnh còn ứng dụng “Hệ thống tiếp nhận hồ sơ” để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Phần mềm này đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính của ngành, giúp theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trong phạm vi cả nước. Hệ thống thể hiện chính xác đường đi của hồ sơ giúp kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính tại các địa phương được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính mà ngành đề ra.

Tính đến 31/12/2017 BHXH tỉnh cũng đã đã tiếp nhận 1.048.432 hồ sơ các loại (trong đó: nhận qua dịch vụ Bưu chính 48.646 hồ sơ, nhận trực tiêp tại bộ phận TN TKQTTHC 317.732 hồ sơ, nhận qua giao dịch điện tử 682.054 hồ sơ). Đã giải quyết 922.778 hồ sơ; đang giải quyết 125.654 hồ sơ. Ứng dụng giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử ngành thời gian qua về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, giảm chi phí về thời gian và thủ tục giấy tờ, mang lại tiện ích và an toàn thông tin đối với cơ quan BHXH và các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của ngành, đảm bảo tối ưu nhất quyền lợi cho đối tượng, tạo thuận lợi cho cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của ngành; tiếp tục khai thác, đưa vào ứng dụng các hệ thống phần mềm nghiệp vụ liên thông tập trung, kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc lĩnh vực giải quyết nghiệp vụ của ngành đáp ứng tình hình thực tế. Các đơn vị nghiệp vụ trong hệ thống BHXH tỉnh tăng cường phối hợp trong việc thực hiện kết nối các phần mềm riêng liên thông lại với nhau để phục vụ tốt cho công việc, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính; khai thác tốt các hệ thống phần mềm ứng dụng hoạt động nội bộ của ngành.

Đào Hải Lý
[MuaTua Email: muatuatc@gmail.com 12.6.2018 10:22]
[Hà Thị Luyến Email: haluyen91.hg@gmail.com 26.5.2018 21:13]
Chào Anh(chị). Tháng 10/2016 em có làm việc cho 1 doanh nghiệp tại Bắc Ninh và có tham gia BHXH đến hết tháng 5/2017 (tổng thời gian 8 tháng) và có quyết định nghỉ việc của công ty vào ngày 14/6/2017. Lúc tham gia BHXH e có đăng ký theo hộ khẩu là ở Hà Giang, tuy nhiên hiện nay em đã kết hôn và chuyển khẩu về nhà chồng tại tổ 3, phường Tô Hiệu. Vậy Anh(chị) giải đáp giúp em là ở thành phố Sơn La em sẽ tới địa chỉ nào để làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần ạ? và em có cần giấy tờ hay sổ hộ khẩu của nơi chuyển đi (Hà Giang) như lúc đầu đăng ký tham gia BHXH không ạ? Rất mong Anh(chị) sớm giải đáp thắc mắc giúp em. Em xin chân thành cảm ơn
[hoàng văn khoa Email: hoangvankhoa291094@icloud.com 18.4.2018 16:38]
[Nguyễn Đình Trọng  Email: dinhtrongn@gmail.com 6.4.2018 11:41]
[Giang Thị Thanh Email: theanhsl1974@gmail.com 29.3.2018 9:14]
[Nguyễn văn nguyên Email: nguyennguyen2701@icloud.com 19.3.2018 14:52]
[Đặng Huyền Thương Email: huyenthhuong.sla@gmail.com 26.1.2018 17:03]
[Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:03]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]