[Ngày: 30.11.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Những khó khăn, vướng mắc trong công tác rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thực hiện công tác rà soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 524/UBND-KGVX ngày 22/02/2017 về việc chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Đồng thời xây dựng Kế hoạch số 323/KH-BHXH ngày 14/3/2017 cụ thể hóa các bước quy trình rà soát và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố trong rà soát, thấm định bàn giao sổ BHXH. Tính đến ngày 30/11/2017 cơ quan Bảo hiểm xã hội đã rà soát và bàn giao 21.210 sổ đạt 31% kế hoạch. Trong quá trình thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH có những khó khăn, vướng mắc như:

- Khi cấp sổ BHXH, người lao động và đơn vị khai báo thiếu, thông tin chưa chuẩn xác, thiếu địa chỉ nơi làm việc, chức danh nghề nghiệp, công việc chưa đúng, đặc biệt là sổ BHXH bìa xanh loại 46 trang giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2008, nên phải bổ sung nhiều thông tin, nhiều thời gian rà soát, nhập liệu, đồng thời phải in Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) lần 2, 3 để chuyển cho đơn vị, cá nhân đối chiếu, ký xác nhận lại trước khi cấp lại sổ BHXH.

- Do nhận thức của người lao động và đơn vị về chế độ, quyền lợi BHXH còn hạn chế, trước Luật BHXH số 58/2014 sổ BHXH do đơn vị sử dụng lao động quản lý dẫn đến người lao động không nắm được các thông tin về nhân thân cũng như quá trình đóng BHXH của bản thân trên sổ BHXH, không nắm rõ tiền lương, chức danh công việc mà bản thân đang đảm nhận nên khi rà soát phải bổ sung, điều chỉnh lại theo đúng quy định của pháp luật.

- Thời gian tham gia BHXH là một quá trình lâu dài, có nhiều biến động, hồ sơ lưu giữ của người lao động không đảm bảo, bị thất lạc nên việc bổ sung thông tin để hoàn thiện các nội dung ghi sổ BHXH theo quy định không đảm bảo ảnh hưởng đến thời gian rà soát và bàn giao sổ BHXH nhất là các trường hợp bổ sung thời gian công tác do thiếu trước năm 1995, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm….

- Một số đơn vị chưa nhận thức rõ trách nhiệm nên việc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc rà soát, bổ sung hồ sơ, giấy tờ để hoàn thiện cấp, bàn giao sổ BHXH còn hạn chế.

- Một số đơn vị đặc thù, người lao động cư trú, làm việc ở nhiều địa phương ngoại tỉnh (các đơn vị xây dựng thủy điện) khó khăn trong việc giao và nhận Mẫu số 03, bàn giao sổ BHXH đến tận tay người lao động.

Trong quý III/2017, toàn ngành ưu tiên triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ như: đồng bộ dữ liệu thu với dữ liệu hộ gia đình cấp mã số BHXH để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đôn đốc thu nộp để giảm nợ BHXH; khai thác phát triển đối tượng tham gia; giám định BHYT. Do đó, tiến độ rà soát và bàn giao sổ BHXH phải điều chỉnh, năm 2017 đạt ít nhất 60% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao.

Quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động đôn đốc, phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La phấn đấu đến ngày 30/6/2018, hoàn thành 100% số sổ BHXH bàn giao cho người lao động quản lý.

Đinh Thị Vân
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!
[Vũ Thị Mến Email: minhluyenth1@gmail.com 21.3.2017 21:43]