[Ngày: 28.11.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Việc triển khai thực hiện cấp mã số BHXH trên địa bàn tỉnh Sơn La
Xem hình

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả trong quản lý Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về quy trình thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 8/8/2017 về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH. Theo đó, từ ngày 01/8/2017, mỗi người tham gia BHXH, BHYT được cấp một mã số BHXH duy nhất giúp thống nhất và liên thông công tác quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Khi có mã số BHXH, người tham gia chỉ cần tra thông tin trên mạng theo mã số được cấp sẽ biết được toàn bộ quá trình tham gia đóng, hưởng BHXH, BHYT của bản thân.

BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 3287/UBND-KGVX ngày 11/10/2017 về việc triển khai rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành; UBND các xã, phường; các đơn vị, nhà trường, đại lý, bưu điện để việc thu thập thông tin người tham gia, đồng bộ dữ liệu cấp maz số BHXH được nhanh chóng, chính xác, đảm bảo tiến độ đề ra.

Tính đến ngày 15/11/2017, BHXH tỉnh đang quản lý hơn 1.159.000 người tham gia BHXH, BHYT, trong đó đã đồng bộ dữ liệu và cấp mã số BHXH (đạt 82%), còn khoảng 210.000 đối tượng (chiếm 18%) chưa được cấp mã số BHXH do còn vướng mắc như: Trước đây không kê khai hộ gia đình tham gia BHYT, hoặc đã kê khai hộ gia đình chưa chính xác, không đủ thông tin, việc nhập thông tin vào phần mềm hộ gia đình bị sai sót chưa chính xác; phụ nữ là người DTTS tại các huyện sau khi đi lấy chồng, chuyển sang họ chồng … dẫn đến dữ liệu trên phần mềm không khớp, nên không đồng bộ được dữ liệu để cấp mã số BHXH. Mặt khác, địa bàn Sơn La rộng, giao thông đi lại khó khăn nên việc phát hành, bổ sung thông tin và thu hồi TK1-TS mất rất nhiều thời gian.

Để cấp mã số BHXH kịp thời cho người tham gia, thời gian qua Ban Giám đốc BHXH tỉnh đã thực hiện các giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các thông tin đại chúng (nhất là cụm truyền thanh tại các thôn, tổ, bản) để người tham gia BHXH, BHYT hiểu được về mục đích, ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH.

2. Tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng lao động, UBND các xã, phường; các nhà trường, đại lý, bưu điện về việc thu thập bổ sung thông tin cho người tham gia BHXH, BHYT để cấp mã số BHXH.

3. Đối với các huyện có tỷ lệ chưa đồng bộ cao, BHXH tỉnh đã trưng tập viên chức các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh hỗ trợ huyện rà soát nhập thông tin trên mẫu TK1-TS và đồng bộ cấp mã số cho đối tượng.

4. Chỉ đạo BHXH huyện chủ động thường xuyên làm việc với UBND xã để cử cán bộ xã, trưởng bản phối hợp hỗ trợ rà soát, mượn hộ khẩu của các hộ gia đình và xếp tờ TK1-TS của đối tượng chưa đồng bộ vào đúng hộ khẩu đó, đồng thời ghi bổ sung thông tin thiếu vào tờ TK1-TS.

Việc cấp mã số BHXH, quản lý dữ liệu tập trung quốc gia sẽ giúp hạn chế tối đa việc cấp trùng thẻ BHYT, sai thông tin thẻ BHYT, xác định đúng quá trình tham gia BHXH, BHYT đảm bảo các quyền lợi chế độ cho người tham gia như: thời gian tham gia BHXH, quyền lợi 5 năm liên tục được ghi trên thẻ BHYT… bên cạnh đó người tham gia có thể tra cứu thông tin tham gia BHXH, BHYT, sử dụng mã số BHXH cùng giấy tờ tùy thân khi khám chữa bệnh nếu bị mất thẻ hoặc quên thẻ BHYT.

BHXH tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành 100% việc cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH xong trước 31/12/2017 cho những người tham gia BHYT có thẻ hết giá trị sử dụng trong năm 2017.

Đinh Hường
[Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:03]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]
[Đặng Huyền Thương Email: huyenthuong.sla@gmail.com 6.1.2018 6:32]
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Hà thị hường Email: Huongtue225@gmail.com 8.9.2017 22:43]
Cho e hỏi. Chồng em làm việc cho công ty thủy điện xuân thiện sơn la (thuộc huyện bắc yên) được 3năm nhưng sang năm thứ 3, chồng e bị tai nạn trong giờ làm việc và tại nơi làm việc. Chông e bị tai nạn từ cuối tháng 4 đến nay. Vậy có thể cho e biết chồng e được hưởng thanh toán bảo hiểm như thế nào? Hiện tại e còn con nhỏ được 20tháng tuổi liệu nó được hưởng trợ cấp như thế nào e cũng đã tìm hiểu rất nhiều về luật bảo hiểm xã hội nhưng e vẫn còn nhiều thắc mắc chưa rõ. Hiện tại e cũng đang làm việc trong công ty e chỉ muốn biết tõ hơn chồng e được hưởng bảo hiểm thế nào, và chồng e còn được hưởng những quyền lợi gì?
Em xin cảm ơn.
[thào phương anh Email: phuonganh199616@gmail.com 7.9.2017 23:13]