[Ngày: 02.11.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Mức lương hưu thấp dưới 1.300.000 đồng là bất hợp lý?
Xem hình

Về mức lương hưu thấp hơn mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở 1.300.000 đồng) đang là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm những ngày gần đây, Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu bài viết của ông Điều Bá Được, Trưởng Ban thực hiện chính sách BHXH xung quanh nội dung này

Kể từ ngày 01/01/1995, theo quy định tại Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ, Quỹ BHXH chính thức được thành lập hoạt động độc lập, quản lý tập trung thống nhất theo nguyên tắc đóng, hưởng, cụ thể:

Mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào mức đóng BHXH và thời gian đóng oBHXH, tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa bằng 75%. Theo đó, Chính phủ quy định cụ thể đối tượng thuộc diện đóng BHXH bắt buộc. Dự báo về lương hưu của một số nhóm đối tượng sẽ rất thấp, từ cuối năm 2014, BHXH Việt Nam đã có báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về việc kể từ ngày 01/01/2015 trở đi sẽ có những người đầu tiên hưởng lương hưu với mức rất thấp chỉ bằng mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) vì trước đó họ chỉ đóng BHXH cao nhất bằng mức lương tối thiểu chung (bắt đầu tham gia đóng BHXH từ ngày 01/01/1995 với mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bằng 120.000,00 đồng bằng đúng tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm đó mặc dù hàng tháng họ có thể nhận được số tiền lương tiền công cao hơn. Cùng với quy định tăng mức lương tối thiểu chung qua các thời kỳ thì những lao động này cũng chỉ đóng BHXH trên đúng mức lương tối thiểu chung ( mức lương cơ sở) do Chính phủ quy định). Do đó, khi nghỉ hưu thì mức lương hưu đương nhiên không thể cao hơn mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) đó là một thực tế, rất bất hợp lý tạo dư luận trong thời gian qua. Tuy nhiên, để được hưởng mức lương hưu này, quỹ BHXH đã phải bù để cho mức lương hưu bằng mức lương cơ sở đối với những người có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà khi tính lương hưu theo công thức = Tỷ lệ % x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% theo quy định này hiện nay (2017) để đạt tỷ lệ 75% thì lao động nam phải có từ đủ 30 năm đóng BHXH; lao động nữ phải có từ đủ 25 năm đóng BHXH; mức bình quân tháng đóng BHXH nếu chỉ đóng bằng mức tiền lương tối thiểu chung (mức lương cơ sở) thì mức lương hưu nếu tính tại thời điểm nghỉ hưu 01/9/2017 sẽ chỉ bằng: 75% x 1.300.000,00 = 975.000,00 ( đồng); theo quy định của Luật BHXH trường hợp này người lao động sẽ được bù (325.000,00) để lương hưu bằng mức lương cơ sở (1.300.000,00) nếu có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên; nếu thời gian đóng BHXH bắt buộc trong tổng thời gian tham gia BHXH không có đủ 20 năm thì không được bù bằng mức lương cơ sở mà lương hưu chỉ bằng 975.000,00 (đồng).

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện nay, đang có trên 3200 người có mức lương hưu dưới 1.300.000,00 (đồng), trong đó, có 722 người hưởng lương hưu theo diện tham gia BHXH tự nguyện nông dân tỉnh Nghệ An có mức lương hưu từ 350 ngàn đế sấp sỉ 01 triệu đồng ( trước tháng 7/2017 khi chưa điều chỉnh lương hưu theo quy định của Chính phủ thì người thấp nhất lương hưu chỉ sấp sỉ 100.000,00 từ 01/7/2017 được bù 250.000,00 nên lương hưu hiện nay bằng 350.000,00(đồng).

Theo nguyên tắc đóng, hưởng nêu trên, có một thực tế còn bất ngờ hơn đó là hiện nay có người hưởng lương hưu cao kỷ lục 101.131.100,00 (đồng) do có mức đóng BHXH cao ở giai đoạn từ 31/12/2006 trở về trước khi đó Nhà nước chưa khống chế trần đóng BHXH, từ ngày 01/01/2007 trở đi mức đóng BHXH cao nhất không quá 20 lần mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) nên sẽ không còn khoảng cách quá xa về mức lương hưu.

Mức lương hưu theo nguyên tắc sẽ phải bảo đảm mức sống tối thiểu về vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe... của người về hưu. Đây là vấn đề cực kỳ khó khăn là thánh thức đối với các cơ quan nghiên cứu xây dựng pháp luật để bảo đảm an sinh xã hội cho người dân một cách bền vững.

(Theo Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam )
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!
[Vũ Thị Mến Email: minhluyenth1@gmail.com 21.3.2017 21:43]