[Ngày: 31.10.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Chính sách BHXH đối với NLĐ: Vượt khó để thực hiện
Xem hình

Chính sách BHXH ra đời và ngày càng hoàn thiện, góp phần ổn định đời sống cho NLĐ kể cả trong quá trình lao động, nghỉ hưu hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc…

Còn nhiều vướng mắc

Việc luật hoá chế độ chính sách BHXH có ý nghĩa quan trọng tạo điều kiện cho việc tổ chức thực hiện được hiệu quả, mang lại lợi ích cho NLĐ và chủ SDLĐ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế đến từ các chủ SDLĐ như: Tính tuân thủ pháp luật chưa cao; chưa sắp xếp nhân lực chuyên trách BHXH hoặc nhân lực không đảm bảo yêu cầu; nhiều DN nhỏ thường thuê dịch vụ kế toán- thuế kiêm BHXH nên không ổn định, không nắm được các quy định của pháp luật; nhiều DN cố tình vi phạm để trục lợi…

Bên cạnh đó, việc phối hợp của cơ quan liên quan ở địa phương chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tuy đã được mở rộng, nhưng số người tham gia chưa nhiều, chủ yếu vẫn là lao động ở khu vực nhà nước; số lao động ở khu vực ngoài nhà nước tham gia còn thấp, chỉ chiếm khoảng 20% tổng số lao động thuộc diện phải tham gia. Một số quy định không còn phù hợp, nhất là quan hệ đóng- hưởng trong chế độ hưu trí và tử tuất ảnh hưởng đến cân đối của quỹ.

Ngoài ra, việc giải quyết chế độ cho NLĐ cũng gặp những khó khăn. Hằng năm, ngành BHXH tiếp nhận và giải quyết hàng triệu hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (từ năm 2004 đến hết 2016 giải quyết trên 73 triệu lượt người, trong đó hưởng trợ cấp hằng tháng gần 1,7 triệu người; hưởng BHXH 1 lần gần 6,9 triệu lượt người và gần 64,6 triệu lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức). Tuy nhiên, đến nay việc giải quyết chế độ cho NLĐ tại các DN có chủ bỏ trốn, mất tích, giải thể, phá sản vẫn chưa có hướng dẫn, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng vẫn chưa có hướng dẫn giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN trong thời gian truy thu do DN trốn đóng BHXH.

Cùng với đó, một số quy định về điều kiện hưởng còn khá rộng rãi, dẫn đến tình trạng lách luật để hưởng lợi như: Điều kiện hưởng BH thất nghiệp chưa gắn với trách nhiệm của NLĐ trong tìm kiếm việc làm, hồ sơ hưởng BH thất nghiệp chưa chặt chẽ; quy định giao 2 cơ quan (LĐ-TB&XH và BHXH) cùng thực hiện chế độ BH thất nghiệp cũng phát sinh một số khó khăn, ảnh hưởng đến công tác quản lý đối tượng, chi trả trợ cấp và thu hồi tiền trợ cấp do hưởng sai quy định.

Ngoài ra, do cơ quan BHXH không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nên khó thực hiện, nhất là khi phát sinh vướng mắc như: Quyết định 52/2013 về trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu; Quyết định 250/QĐ-TTg về giải quyết chế độ chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã; Nghị định số 26/2015 về chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm… Một số văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện, thậm chí phải điều chỉnh lại làm tăng khối lượng công việc của cơ quan BHXH…

Vượt khó để thực hiện tốt chính sách

BHXH Việt Nam là cơ quan Nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù, BHXH Việt Nam còn thực hiện những nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước như: Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, nghiên cứu khoa học… Khối lượng công việc ngày càng tăng, công tác quản lý, quy trình nghiệp vụ nhiều và phức tạp, liên quan rộng rãi đến người dân, NLĐ và người SDLĐ; quản lý, theo dõi, giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người dân từ khi sinh ra đến khi mất đi…

Dù có cả chức năng về quản lý nhà nước, nhưng ngành BHXH lại không được hưởng một số chế độ phụ cấp lương như các ngành khác như: Công chức không được hưởng phụ cấp công vụ; viên chức làm công tác giám định BHYT, thống kê… không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề; mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo áp dụng đối với BHXH cấp huyện còn thấp so với yêu cầu, nhiệm vụ, chưa tương xứng với đóng góp và trách nhiệm được giao.

Trong khi đó, khối lượng công việc ngày càng gia tăng áp lực với Ngành. Nếu năm 2004 cả nước mới có trên 5,8 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, thì đến hết năm 2016 đã có 12,85 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (tăng hơn 2,2 lần so với năm 2004). Sau khi đã trừ số người giảm do nghỉ hưu, chấm dứt HĐLĐ, dừng việc… thì tỉ lệ tăng hàng năm từ 3,5- 6%. Cùng với số tăng về đối tượng tham gia, thì số tiền thu BHXH cũng tăng nhanh qua các năm…

Chính vì vậy, để đảm bảo thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đang tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đúng theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị. Đồng thời, Chính phủ cũng giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho UBND các tỉnh. Các bộ, ngành liên quan đề xuất trình Chính phủ phương án xử lý tiền nợ BHXH, BHYT kéo dài (không còn khả năng trả nợ) của các DN đã giải thể, phá sản, không còn hoạt động. Ngoài ra, UBND các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

(Theo Báo BHXH )
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!
[Vũ Thị Mến Email: minhluyenth1@gmail.com 21.3.2017 21:43]