[Ngày: 30.10.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2017
Xem hình

Ngày 28/10/2017 Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố.

Trong quý III/2017, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện, cũng như sự chỉ đạo trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã nỗ lực triển khai đạt nhiều kết quả: tham mưu với UBND tỉnh ban hành 03 văn bản chỉ đạo về việc cấp thẻ BHYT theo quyết định 582/QĐ-TTg; cấp thẻ BHYT đối với hộ nghèo đa chiều; cấp thẻ BHYT theo mã số sổ BHXH và công tác quản lý thanh toán BHYT; phát triển được 56 đơn vị với 121 lao động tham gia BHXH, BHYT; số người tham gia BHXH, BHYT là 1.162.183 người, tăng 88.552 người so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,39%; thu BHXH, BHYT được 1.237,694 tỷ đồng, đạt 75%% kế hoạch giao; tính đến hết 30/9/2017 đã rà soát, bàn giao 16.312 sổ BHXH cho người lao động; giải quyết chế độ BHXH cho 23.092 lượt người; điều chỉnh lương hưu trợ cấp theo theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP cho 29.050 người; giám định khám chữa bệnh BHYT cho 387.335 lượt người. Thanh tra, kiểm tra 38 đơn vị, truy thu 476,5 triệu đồng, thu hồi 2.181,1 triệu đồng; giải quyết kịp thời đơn thư của công dân; tiếp nhận 195.151 hồ sơ các loại. Phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với 19 chuyên mục và tin bài. Đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại các tổ, bản, tiểu khu, trường học; trong quý III đã tổ chức tuyên truyền được 70 cuộc với 8.414 người tham dự (trong đó có 24 cuộc tổ chức tại các trường học với 4.672 người tham dự), đăng 121 tin bài tuyên truyền trên trang Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền viên về BHXH, BHYT.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế đó là: số doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT còn lớn (1.258 doanh nghiệp); tỷ lệ nợ còn cao (8,77%); bàn giao sổ BHXH cho người lao động chậm so với kế hoạch đề ra; số thẻ BHYT cảnh báo trùng còn khá lớn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quán triệt nhiệm vụ quý IV/2017, toàn ngành tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác thu, thu nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN : Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao toàn tỉnh đã cụ thể hóa số giao tới từng đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt thi đua nước rút hưởng ứng phát động thi đua của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH tỉnh từ nay đến 31/12/2017.

- BHXH các huyện, thành phố căn cứ danh sách các DN chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quản lý do phòng Khai thác và Thu nợ, rà soát với cơ quan Thuế đôn đốc, hướng dẫn tham gia BHXH cho người lao động theo quy định (tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành, đối thoại với DN), tham mưu UBND huyện gửi văn bản đôn đốc, yêu cầu đăng ký tham gia BHXH, BHYT tới từng đơn vị, yêu cầu tăng ít nhất 10% so với năm 2016 số doanh nghiệp mới đăng ký tham gia BHXH,BHYT.

- Về phát triển đối tượng tham gia BHYT HSSV năm học 2017 - 2018 : yêu cầu BHXH các huyện, thành phố, phòng Quản lý thu, phòng Khai thác và Thu nợ khẩn trương rà soát xác định số HSSV chưa tham gia BHYT (kể cả khóa cũ và mới), xác định các trường học triển khai gặp khó khăn, kết quả thấp (các huyện tập trung vào các trường thuộc 26 xã, phường, thị trấn khu vực 1, 66 xã, thị trấn khu vực 2), nhất là các trường thuộc khu vực mới thoát khỏi vùng khó khăn để phối hợp với lãnh đạo nhà trường (lãnh đạo BHXH các huyện, thành phố, lãnh đạo phòng Quản lý thu, Khai thác và Thu nợ phải tới trực tiếp các trường, phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo hoặc báo cáo UBND huyện ra văn bản đôn đốc nhắc nhở). Đối với các địa bàn khó khăn có thể phối hợp với nhà trường thu làm nhiều đợt tương ứng với số tiền đóng 03 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Quyết tâm thực hiện đạt tỷ lệ từ 98% trở lên đối với các huyện, thành phố có xã thuộc khu vực I ; 99% trở lên đối với huyện có xã khu vực II HSSV tham gia BHYT. Thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị thu chịu trách nhiệm trước Giám đốc BHXH tỉnh về kết quả thực hiện đánh giá tới thời điểm 31/12/2017.

- Về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (chủ yếu là BHYT hộ gia đình) : chủ yếu tập trung vào 26 xã, phường, thị trấn khu vực 1, lưu ý các xã mới thoát vùng khó khăn theo QĐ 582, cần bám sát Đại lý, mở rộng nhân viên đại lý xuống các tổ, bản, tiểu khu, xây dựng các giải pháp hỗ trợ đại lý thu (tạo thuận lợi nhất cho việc đào tạo, cấp thẻ đại lý thu), tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại lý thu Bưu điện ; phải cung cấp được cho đại lý thu danh sách hộ gia đình đã tham gia và chưa tham gia BHYT để thuận lợi cho việc vận động đối tượng tham gia BHYT.

- Công tác thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN :

+ Tăng cường đôn đốc thu nợ, đặc biệt các đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên; yêu cầu thực hiện đúng QĐ 595 về quản lý nợ, tiếp tục đề xuất thanh tra đóng đối với DN nợ. Trong tháng 11/2017 : Phòng Thanh tra- Kiểm tra chủ trì phối hợp với phòng Khai thác và Thu nợ lập kế hoạch phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra Sở Lao động TB và XH thanh kiểm tra liên ngành DN nợ (do BHXH tỉnh thành lập Đoàn) ; BHXH các huyện, TP chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Thanh tra huyện, Công an huyện, phòng Sở Lao động TB và XH thanh kiểm tra liên ngành DN nợ (do BHXH huyện thành lập Đoàn hoặc trình UBND huyện thành lập Đoàn).

+ Phòng Quản lý thu bám sát và phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Bộ Tài chính trong việc thu BHYT do ngân sách đóng và hỗ trợ đóng đảm bảo đủ theo TTLT41 (chủ động báo cáo đề xuất giải pháp thực hiện).

2. Thực hiện quyết liệt hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT , đồng bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT với cơ sở dữ liệu thu, cấp thẻ BHYT với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/11/2017 để đảm bảo cấp thẻ BHYT cho các đối tượng. Tập trung một số biện pháp sau:

- Khẩn trương in và chuyển tờ khai bổ sung TK1-TS, Thư ngỏ, hướng dẫn bổ sung đến người tham gia BHYT, thu thập để cập nhật bổ sung dữ liệu....Phối hợp với Bưu điện triển khai qua UBND xã, Trưởng thôn, bản, tổ (có thể tổ chức triển khai tập trung), tùy từng địa bàn có thể thu thập qua UBND xã, Điểm bưu điện văn hóa xã...

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (lưu ý thực hiện qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã) liên tục từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017 ; Nội dung tuyên truyền : Mục đích, ý nghĩa, phương pháp, thời hạn thực hiện...kết hợp với tuyên truyền về BHYT học sinh năm học 2017 - 2018, BHYT hộ gia đình tại các xã vùng 1,2 (Nội dung tuyên truyền mẫu do Văn phòng chủ trì phối hợp với phòng Quản lý thu, phòng Khai thác và Thu nợ dự thảo trình lãnh đạo BHXH tỉnh phê duyệt chuyển về BHXH các huyện, thành phố trước ngày 31/10/2017).

3. Tăng cường chủ động phối hợp trong việc rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng có hạn sử dụng trong năm 2017, tránh sai sót, lưu ý đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, hưu trí, đối tượng chính sách...

4. Tập trung thực hiện theo kế hoạch công tác rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo CV 1664/BHXH-CST ngày 25/10/2017 của BHXH tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh, huyện trong bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

5. Công tác giám định quản lý quỹ KCB BHYT:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý quỹ KCB BHYT, trong đó: tăng cường giám định trực tiếp tại cơ sở KCB; rà soát thực hiện nghiêm túc quy trình giám định đảm bảo cơ sở pháp lý; bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam; tăng cường tính chủ động của BHXH huyện, thành phố; thường xuyên kiểm soát biến động bất thường để có giải pháp sử lý kịp thời.

- Trong tháng 11/2017 tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đợt rà soát chi phí KCB 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó tiếp tục tổ chức rà soát quyết toán quý 3/2017

- Củng cố thực hiện hệ thống thông tin giám định BHYT theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

- Phối hợp với Sở Y tế rà soát, hướng dẫn đăng ký KCB BHYT năm 2018 (trong tháng 11/2017) ; Chuẩn bị nội dung Hợp đồng KCB BHYT năm 2018.

6. Rà soát các nguồn quỹ sử dụng năm 2017; bố trí đảm bảo kinh phí hoạt động từ nay đến hết năm 2017, rà soát việc giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHTN, kinh phí chi KCB BHYT cấp đúng quy định. Rà soát, xét duyệt hồ sơ kế toán, quyết toán tài chính hàng quý, năm để chuẩn bị phục vụ kiểm toán trong năm 2018.

7. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, thực hiện điều động, bổ nhiệm, bố trí kịp thời đảm bảo theo yêu cầu công tác và biên chế hiện có, thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026.

8. Bám sát và triển khai thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo khách quan, chính xác, tạo động lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2017.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (nhất là cá nhân) theo quy định tại Quyết định số 39 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

10. Đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; rà soát công việc để xử lý giải quyết kịp thời ; khẩn trương triển khai các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, may đồng phục, khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức (trong tháng 11/2017).

11. Tăng cường kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc sửa đổi bổ sung của BHXH tỉnh.

Nhân dịp này, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trao quyết định nghỉ hưu và chuyển công tác đối với 03 viên chức; quyết định điều động và bổ nhiệm 02 viên chức quản lý; quyết định khen thưởng cho 06 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quý III năm 2017 và khen thưởng đột xuất cho 04 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ./.

Một số hình ảnh hội nghị.

Trần Thanh
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!