[Ngày: 13.09.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo tăng cường quản lý thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Trước thực trạng chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh tăng cao so với cùng kỳ và bình quân cả nước, vượt quỹ KCB được sử dụng theo số thu quỹ BHYT và dự toán chi KCB BHYT do BHXH Việt Nam giao. Ngoài những nguyên nhân khách quan vượt quỹ do tăng giá dịch vụ y tế, thông tuyến KCB tuyến huyện; còn có nguyên nhân chủ quan do một số cơ sở KCB thực hiện chỉ định các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng quá mức cần thiết, chưa thực sự tiết kiệm trong chỉ định, điều trị, còn có biểu hiện lạm dụng quỹ BHYT

Để quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật; đồng thời phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT, đảm bảo cân đối quỹ KCB BHYT trên cơ sở số thực thu tại tỉnh để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, ngày 14/8/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh đã ký ban hành Công văn số 2535/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý thanh toán KCB BHYT, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở KCB trên địa bàn như sau:

<1. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về chuyên môn, về định mức kinh tế kỹ thuật, thời gian khám bệnh, thời gian thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì quyền lợi chính đáng của người bệnh, hạn chế tối đa việc sử dụng các loại thuốc hỗ trợ điều trị; nghiêm cấm mọi hình thức lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ BHYT.

- Thực hiện nghiêm công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo quy định; hạn chế tối đa việc lựa chọn thuốc có hàm lượng không phổ biến, dạng bào chế, dạng phối hợp ít cạnh tranh, thuốc hỗ trị điều trị có giá thành cao vào kế hoạch đấu thầu thuốc; thống nhất với BHXH tỉnh danh mục thuốc, vật tư y tế ngay từ giai đoạn xây dựng kế hoạch đấu thầu.

- Chỉ đạo các đơn vị KCB: Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ sở KCB với Sở Y tế, BHXH tỉnh theo quy định của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT xảy ra tại đợn vị mình quản lý.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở, ban, nghành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng tham gia, thu Quỹ BHYT, đảm bảo cân đối Quỹ KCB BHYT trong tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế :

+ Xây dựng kế hoạch phối hợp công tác hàng năm; đồng thời triển khai, hướng dẫn và thống nhất với cơ sở KCB về các chế độ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh quyết toán KCB BHYT đảm bảo đúng quy định pháp luật.

+ Thực hiện công tác đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất theo quy định của pháp luật về tổ chức đấu thầu ngay từ giai đoạn lập kế hoạch đấu thầu; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những bất cập trong việc xây dựng danh mục kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

+ Hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử lên Hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy định. Thông báo kịp thời việc Cổng tiếp nhận từ chối thanh toán chi KCB BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT không liên thông, không chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán với Hệ thống thông tin giám định BHYT.

- Nâng cao trách nhiệm và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định của pháp luật. Sử dụng hiệu quả phần mềm Hệ thống thông tin giám định BHYT để phát hiện kịp thời các hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ KCB BHYT.

- Xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra những cơ sở y tế có chi phí KCB BHYT tăng bất thường, phân tích nguyên nhân. Phát hiện và sử lý nghiêm các đối tượng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT, bội chi quỹ lớn do nguyên nhân chủ quan mà không có các giải pháp kiểm soát chi phí; kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai lập danh sách phát hành thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc cơ quan mình quản lý đảm bảo đạt 100% theo quy định. Chịu trách nhiệm với UBND tỉnh nếu xảy ra tình trạng đối tượng chính sách phải sử dụng các dịch vụ y tế mà không có thẻ BHYT.

4. Sở Tài chính

Đảm bảo nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng theo quy định; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đảm bảo nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ các đối tượng chuyển nộp kịp thời vào Quỹ BHYT.

5. Công an tỉnh

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ quan, đơn vị vi phạm pháp luật về nghĩa vụ đóng, chiếm dụng tiền BHYT của người lao động và các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT.

6. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ sở y tế, các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường các giải pháp tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHYT; đảm bảo chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh giao.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo nguồn ngân sách của huyện để chuyển nộp kịp thời vào Quỹ BHYT, không để nợ đọng quỹ BHYT mang sang năm sau.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo này./.

Ngọc Mai
[Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:03]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]
[Đặng Huyền Thương Email: huyenthuong.sla@gmail.com 6.1.2018 6:32]
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Hà thị hường Email: Huongtue225@gmail.com 8.9.2017 22:43]
Cho e hỏi. Chồng em làm việc cho công ty thủy điện xuân thiện sơn la (thuộc huyện bắc yên) được 3năm nhưng sang năm thứ 3, chồng e bị tai nạn trong giờ làm việc và tại nơi làm việc. Chông e bị tai nạn từ cuối tháng 4 đến nay. Vậy có thể cho e biết chồng e được hưởng thanh toán bảo hiểm như thế nào? Hiện tại e còn con nhỏ được 20tháng tuổi liệu nó được hưởng trợ cấp như thế nào e cũng đã tìm hiểu rất nhiều về luật bảo hiểm xã hội nhưng e vẫn còn nhiều thắc mắc chưa rõ. Hiện tại e cũng đang làm việc trong công ty e chỉ muốn biết tõ hơn chồng e được hưởng bảo hiểm thế nào, và chồng e còn được hưởng những quyền lợi gì?
Em xin cảm ơn.
[thào phương anh Email: phuonganh199616@gmail.com 7.9.2017 23:13]