[Ngày: 05.05.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT Ngành BHXH năm 2017
Xem hình

Ngày 25/04/2017, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức cuộc họp về xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 và triển khai các phần mềm nghiệp vụ ngành BHXH. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lượng Sơn chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo, đại diện các vụ, ban, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

Tại cuộc họp, đại diện Trung Tâm CNTT đã trình bày dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành BHXH năm 2017 và thời gian tới. Theo đó, kế hoạch được xây dựng bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn quy mô quốc gia; đồng thời bảo đảm sự kết nối liên thông với các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành liên quan, tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Trong giai đoạn 2016-2020, BHXH Việt Nam chủ trương thực hiện triệt để công tác tập trung hoá các ứng dụng nghiệp vụ tập trung sẽ có một nền tảng xử lý mạnh mẽ và ổn định để có thể cung cấp dịch vụ truy cập cho toàn bộ cán bộ BHXH Việt Nam tại các cấp Trung ương, tỉnh, huyện cùng truy cập để khai thác, sử dụng. Từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc, đảm bảo tính bảo mật, chính xác về thông tin dữ liệu, tính minh bạch trong các công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Cụ thể, năm 2017, BHXH Việt Nam sẽ triển khai 16 nội dung: đẩy mạnh triển khai Hệ thống chữ ký số Ngành BHXH; triển khai chuẩn hoá mạng WAN/LAN tại Trung ương và BHXH các tỉnh, thành phố; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và quản lý đấu thầu thuốc, vật tư y tế, giám sát thanh toán KCB; thay thế, trang bị và hiện đại hoá thiết bị CNTT hàng năm; nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử Ngành phục vụ người dân và DN; xây dựng cổng thông tin nội bộ; triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống Thẻ an sinh xã hội; nâng cấp và mở rộng hệ thống Giám định BHYT điện tử; nâng cấp Trung tâm dữ liệu Ngành BHXH Việt Nam và xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng; xây dựng hệ thống đánh giá và nâng cao hiệu quả truyền thông; nâng cấp và bổ sung các phần mềm quản lý (Thanh tra kiểm tra, quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, quản lý dự án); xây dựng hệ thống biên tập video bài giảng; thuê chỗ đặt máy chủ và các thiết bị liên quan; đào tạo nâng cao năng lực CNTT; xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT ngành BHXH; đánh giá mức độ sẵn của Hệ thống Ngành CNTT.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tính khả thi của kế hoạch; góp ý, đề nghị bổ sung về các nội dung cần thực hiện như: số hoá việc lưu trữ, tăng kết nối với các Bộ, ngành; chi tiết về nguồn kinh phí; bổ sung phần mềm quản lý nhân sự; đầu tư máy tính chuyên dùng vào mua sắm tập trung…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Phạm Lương Sơn khẳng định, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện đại hoá ngành BHXH được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của BHXH Việt Nam. Do đó, việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 của BHXH Việt Nam là bước tiến tích cực trong công tác xây dựng kế hoạch, đúng với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tiến độ. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu, Trung tâm CNTT cần tiếp thu ý kiến đóng góp, trao đổi của các đơn vị thuộc BHXH để tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch nhanh chóng trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt. Trong đó, cần cân nhắc, xác định những vấn đề ưu tiên, cấp bách hiện nay như: triển khai giao dịch điện tử, kiểm soát chi phí KCB, phần mềm thu, quản lý chi ốm đau, thai sản...

(Theo tapchibaohiemxahoi.gov.vn)
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!