[Ngày: 06.02.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Tỉnh ủy Sơn La tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Xem hình

Ngày 03.02.2017, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân, Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 – 03.02.2017); ký cam kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30.10.2016 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định 319-QĐ/TU ngày 01.12.2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.


Quang cảnh hội nghị

Tham dự gặp mặt có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí đảng viên từ 65 tuổi Đảng trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Sơn La; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chào mừng, ôn lại truyền thống: đúng ngày này cách đây 87 năm, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam họp tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng) đã nhất trí thành lập một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dấu mốc vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, là cơ sở dẫn tới những thắng lợi oanh liệt, những bước nhảy vọt quan trọng và những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam những năm sau này. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ cuối năm 1930, nhiều chiến sỹ cách mạng trung kiên của Đảng trong đó có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Xứ ủy viên, Tỉnh ủy viên như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Tô Hiệu… đã bị thực dân Pháp đày lên giam cầm tại Nhà tù Sơn La. Chính từ nơi tù ngục tăm tối này, những chiến sỹ cộng sản đã biến Nhà tù thành trường học cách mạng; chi bộ Nhà tù Sơn La được thành lập năm 1939 đã tỏa ánh sáng của Đảng đến với nhân dân Sơn La; gieo mầm cách mạng trong vùng Tây Bắc, là nhân tố làm nên cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sơn La và cùng với cả nước tiến hành cuộc Cách mạng Tháng 8 thành công, giành chính quyền về tay nhân dân.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy ký cam kết

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Sơn La đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ với yêu cầu đổi mới, từ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo đến phong cách làm việc năng động đang có ảnh hưởng sâu rộng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (năm 2016, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 9,2%, cao hơn so với bình quân cả nước tăng 6,21%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.006 tỷ, tăng 21,2% so với năm 2015, cao hơn bình quân cả nước tăng 7,6%...).

Cũng tại cuộc gặp mặt kỷ niệm này, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức ký Ban cam kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, với các nội dung sau:

(1) Phát huy ưu điểm, nghiêm túc khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30.10.2016 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và không có các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

(2) Luôn gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị.

(3) Tích cực, chủ động, sáng tạo và nêu cao vao trò, trách nhiệm cá nhân, lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(4) Chịu trách nhiệm và chấp hành nghiêm Quyết định 319-QĐ/TU ngày 01.12.2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bản cam kết được lập thành 04 bản (báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy 01 bản; lưu Hồ sơ cán bộ tại Ban Tổ chức tỉnh ủy 01 bản; cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác 01 bản và cá nhân 01 bản)./.

Quang Ngãi
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!