[Ngày: 29.12.2016] Bản để in Gửi tin qua email
Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy
Xem hình

Ngày 20/12, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính”. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

2 năm qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC); Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Đảng, Đoàn, Hội và các cơ quan, đơn vị, huyện ủy, thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 33-CT/TU; Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC được nâng lên. Công tác CCHC của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực thể hiện trên nhiều chỉ số, trong đó Chỉ số CCHC (Par-Index) năm 2015 tăng 14 bậc so với năm 2014; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 tăng 4 bậc so với năm 2014, xếp thứ 44 cả nước và xếp thứ 5 trong 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI, năm 2015 tăng 17 bậc so với năm 2014, đứng thứ 7 trong 14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc, trong tốp có thứ hạng trung bình cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy vẫn chưa tạo bước đột phá lớn ở một số cơ quan Đảng; việc phối hợp, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến một số lĩnh vực quản lý Nhà nước còn chưa khoa học; nhận thức, tư duy, tác phong, kỹ năng công tác của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở về cải cách hành chính còn hạn chế...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Công tác CCHC là một trong 7 Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tuy kết quả CCHC trong năm 2015 đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức khá, trung bình. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, đảng, đoàn, Ban cán sự đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo CCHC; tập trung giải quyết vấn đề đất đai, đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến 3 chỉ số CCHC. Cùng với đó, cần phải thường xuyên rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh sớm công bố kết quả về: Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan vào tháng 2/2017; kết quả cải cách hành chính của các sở, ngành và cấp huyện trước tháng 3/2017...

(Theo Báo điện tử Sơn La)
[Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:03]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]
[Đặng Huyền Thương Email: huyenthuong.sla@gmail.com 6.1.2018 6:32]
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Hà thị hường Email: Huongtue225@gmail.com 8.9.2017 22:43]
Cho e hỏi. Chồng em làm việc cho công ty thủy điện xuân thiện sơn la (thuộc huyện bắc yên) được 3năm nhưng sang năm thứ 3, chồng e bị tai nạn trong giờ làm việc và tại nơi làm việc. Chông e bị tai nạn từ cuối tháng 4 đến nay. Vậy có thể cho e biết chồng e được hưởng thanh toán bảo hiểm như thế nào? Hiện tại e còn con nhỏ được 20tháng tuổi liệu nó được hưởng trợ cấp như thế nào e cũng đã tìm hiểu rất nhiều về luật bảo hiểm xã hội nhưng e vẫn còn nhiều thắc mắc chưa rõ. Hiện tại e cũng đang làm việc trong công ty e chỉ muốn biết tõ hơn chồng e được hưởng bảo hiểm thế nào, và chồng e còn được hưởng những quyền lợi gì?
Em xin cảm ơn.
[thào phương anh Email: phuonganh199616@gmail.com 7.9.2017 23:13]