[Ngày: 29.12.2016] Bản để in Gửi tin qua email
Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy
Xem hình

Ngày 20/12, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính”. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

2 năm qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC); Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Đảng, Đoàn, Hội và các cơ quan, đơn vị, huyện ủy, thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 33-CT/TU; Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC được nâng lên. Công tác CCHC của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực thể hiện trên nhiều chỉ số, trong đó Chỉ số CCHC (Par-Index) năm 2015 tăng 14 bậc so với năm 2014; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 tăng 4 bậc so với năm 2014, xếp thứ 44 cả nước và xếp thứ 5 trong 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI, năm 2015 tăng 17 bậc so với năm 2014, đứng thứ 7 trong 14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc, trong tốp có thứ hạng trung bình cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy vẫn chưa tạo bước đột phá lớn ở một số cơ quan Đảng; việc phối hợp, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến một số lĩnh vực quản lý Nhà nước còn chưa khoa học; nhận thức, tư duy, tác phong, kỹ năng công tác của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở về cải cách hành chính còn hạn chế...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Công tác CCHC là một trong 7 Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tuy kết quả CCHC trong năm 2015 đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức khá, trung bình. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, đảng, đoàn, Ban cán sự đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo CCHC; tập trung giải quyết vấn đề đất đai, đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến 3 chỉ số CCHC. Cùng với đó, cần phải thường xuyên rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh sớm công bố kết quả về: Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan vào tháng 2/2017; kết quả cải cách hành chính của các sở, ngành và cấp huyện trước tháng 3/2017...

(Theo Báo điện tử Sơn La)
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!