[Ngày: 23.11.2016] Bản để in Gửi tin qua email
Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ làm việc với tỉnh Sơn La
Xem hình

Ngày 15/11/2016, Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ làm trưởng đoàn công tác, làm việc với đoàn về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành.

Theo báo cáo toàn tỉnh đã hoàn thành 100% mục tiêu thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Cụ thể, tính đến ngày 11/11/2016, 100% sở, ngành và các huyện, thành phố, 204/204 xã, phường, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Đến nay, bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết được 477.367 lượt hồ sơ hành chính các loại.

Riêng đối với việc áp dụng mô hình một cửa hiện đại, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tổng thể Tổ chức mô hình một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La.

Toàn tỉnh đã có thêm 6 huyện đưa mô hình một cửa hiện đại vào hoạt động. Đến nay, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường; 11/12 huyện, thành phố (huyện Vân Hồ sẽ triển khai đi vào hoạt động Quý I/2017), phường Chiềng Lề thành phố Sơn La đã áp dụng mô hình một cửa hiện đại vào hoạt động và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

Việc áp dụng mô hình một cửa hiện đại đã nâng cao chất lương hồ sơ hành chính, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết giúp cho lãnh đạo, người dân theo dõi và kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai về quy trình, thủ tục, lệ phí, thời gian, tiến độ. Theo đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được kịp thời cập nhật, báo cáo thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính được tổ chức, công dân đồng tình đánh giá cao. Hướng tới mục tiêu từ năm 2016 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong nhóm các tỉnh trung bình và đến năm 2020 xếp ở mức khá trong các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Sơn La. Đồng chí đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luât. Tỉnh Sơn La cần tiếp tục triển khai đề án mở rộng áp dụng mô hình bộ phận một cửa hiện đại đối với các sở, ngành; thí điểm ứng dụng phần mềm một cửa liên thông từ UBND huyện, thành phố đến các phường, thị trấn và một số trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; từ đó sử dụng có hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý văn bản trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lò Minh Hùng tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, đồng thời tỉnh Sơn La cũng đề xuất Bộ Nội vụ sớm có sơ kết, đánh giá chính thức về mô hình Trung tâm Hành chính công đang thực hiện tại một số địa phương để có chỉ đạo, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện làm cơ sở để các địa phương, trong đó có tỉnh Sơn La được sớm triển khai thực hiện thống nhất.

Trước đó, UBND tỉnh bàn hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016 đề ra 8 nhiệm vụ lớn, 42 nhiệm vụ cụ thể. Về nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện Kế hoạch, đến 30/6/2016, 18 sở, ngành và 12 huyện, thành phố đã thực hiện công tác tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 với UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

(Theo Báo Sơn La điện tử)
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!