[Ngày: 23.12.2010] Bản để in Gửi tin qua email
Điều chỉnh lương tối thiểu năm 2011 lên 830.000 đồng/tháng
Xem hình

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản thống nhất với đề nghị của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu năm 2011 từ 730.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng, thực hiện phụ cấp công vụ 10%, phụ cấp thâm niêm đối với nhà giáo.

Đây là nội dung do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh báo cáo về tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2010, dự toán NSNN và phương án bổ sung Ngân sách trung ương năm 2011. Theo đó, một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng: Tốc độ tăng chi thường xuyên là quá cao (19%), nếu bao gồm cả chi cải cách tiền lương (27.000 tỷ đồng) thì tốc độ tăng chi thường xuyên còn cao hơn.
 
Do đó, đề nghị Chính phủ cơ cấu lại các khoản chi thường xuyên để giảm áp lực tăng chi NSNN rất lớn trong khi thu NSNN chỉ tăng 13,5%; bố trí tăng chi quản lý hành chính ở mức hợp lý… đồng thời nghiên cứu trình Quốc hội cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý tài chính và biên chế.
 
Đối với chi đầu tư phát triển, theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách, nhu cầu đầu tư vốn phát triển của nền kinh tế là rất lớn và việc bố trí NSNN hiện nay cũng chỉ đáp ứng được một phần của nhu cầu đó.
 
Tuy nhiên, trong điều kiện NSNN còn có hạn, bội chi NSNN còn cao, dư nợ Chính phủ càng gần đến giới hạn an toàn thì số vốn NSNN dành cho chi đầu tư phát triển năm 2011 là một cố gắng rất lớn trong vố trí vốn đầu tư. Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương có các biện pháp tích cực để huy động vốn đầu tư thông qua các biện pháp xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư và tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác, giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư từ NSNN.
 
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ cơ cấu lại và có tính toán cụ thể về số chi đầu tư cho phù hợp, điều chỉnh ở mức hợp lý với khả năng của NSNN.
 
Đồng thời Chính phủ cần tổng kết, đánh giá lại các công trình, dự án sử dụng vốn NSNN một cách toàn diện; xem xét tính hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; kiên quyết loại bỏ khỏi danh m,ục các công trình, dự án không đủ thủ tục đầu tư, kém hiệu quả, từ đó đề xuất danh mục dự án, công trình thực hiện trong năm 2011 và các năm tiếp theo theo hướng hiệu quả cao, tránh dàn trải, phân tán.
 
Về tình hình thu NSNN năm 2010, báo cáo của Chính phủ cho thấy tổng thu NSNN ước cả năm đạt 520.100 tỷ đồng, vượt 12,7% (tương đương 58.600 tỷ đồng) so với dự toán, với hầu hết các khoản thu đều hoàn thành vượt dự toán, kể cả thu phí xăng dầu nhiều năm không đạt dự toán.
 
Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận xét: Chính phủ đã đánh giá tình hình thu NSNN khá tích cực so với nhiều năm trước; tuy nhiên đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá sát thực số thu NSNN năm 2010 để làm căn cứ xây dựng dự toán năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách.
 
Đây cũng là căn cứ để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý thu ngân sách, khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu, tích cực đôn đốc thu những tháng cuối năm, hạn chế số thuế nợ đọng để số thu đạt kết quả tích cực hơn.
 
Phân tích các nguồn thu cho thấy, thu nội địa ước đạt 325.000 tỷ đồng, vượt 10,3% so với dự toán. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế quốc doanh tăng 8,5% so dự toán, tăng 28,9% so với năm trước là nhân tố khá tích cực.
 
Còn số thu từ dầu thô ước thực hiện cả năm đạt 68.600 tỷ đồng, tăng 3,5% so với dự toán, với sản lượng thanh toán đạt 14,67 triệu tấn, giá bán bình quân ở mức 73 USD/thùng. Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách, số thu từ dầu thô phụ thuộc nhiều vào yếu tố giá cả thị trường thế giới, do đó nhất trí với Chính phủ về số ước thực hiện.
 
Về định hướng sử dụng số vượt thu của NSNN 58.600 tỷ đồng, trong đó ước ngân sách trung ương vượt thu 35.600 tỷ đồng, ngân sách địa phương vượt 23.000 tỷ đồng, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng: Số bội chi NSNN nhiều năm gần đây khá lớn, trong khi số tăng thu chưa thực sự được ưu tiên để giảm bộ chi.
 
Vì vậy, số tăng thu năm 2010 là cơ hội tốt để xử lý các vấn đề tài chính, cần được ưu tiên sử dụng để tăng chi trả nợ và giảm bội chi. Đa số ý kiến trong Ủy ban đề nghị nên dành mức từ 6.000 đến 10.000 tỷ đồng để giảm bội chi NSNN năm 2010 nhằm giảm áp lực về tăng bội chi NSNN những năm sau.
 
Đồng thời Chính phủ sớm tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án phân bổ chi tiết số vượt thu Ngân sách trung ương năm 2010 trước khi thực hiện.
Theo dantri
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!