[Ngày: 15.05.2018] Bản để in Gửi tin qua email
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Xem hình

Với trên 65.400 lao động tham gia BHXH, 1.164.774 người tham gia BHYT (chiếm 95,6% dân số), trên 29,2 ngàn người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thường xuyên hàng tháng trên địa bàn, Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là luôn nêu cao ý thức thái độ phục vụ nhân dân, người lao động, đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN là những chính sách trụ cột, ưu việt trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngay sau khi kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được ban hành, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động, kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng hằng năm trong toàn Đảng bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Mặc dù khối lượng công việc tiếp tục tăng, nhiệm vụ phát sinh nặng nề, song tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn đoàn kết, nhất trí, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; tích cực, chủ động tham mưu đề xuất kịp thời với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tổ chức lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tham mưu nội dung 02 buổi làm việc của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg; Kế hoạch tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia; tăng cường quản lý thanh toán BHYT; tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ mức tham gia BHYT đối tượng hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động, cấp mã số BHXH cho người tham gia; thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, thực hiện chính sách BHYT đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020…

Đảng bộ triển khai học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh; tổ chức ký cam kết giữa lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy. 100% đảng viên, CCVC đã thực hiện đăng ký 1 đến 2 việc trọng tâm, cụ thể làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng nhiệm vụ và đề xuất một vấn đề mới về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực được phân công. Bản đăng ký được công khai tại chi bộ, đơn vị để thường xuyên giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và thực hiện kiểm điểm đăng ký việc làm theo gắn với kiểm điểm cuối năm. Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh lựa chọn hai nội dung đột phá: Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2017 là 95,6% dân số, (vượt 1,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg); Triển khai quy trình rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của Luật BHXH, phấn đấu hết năm 2017 đạt 75%, đến 30.6.2018 đạt 100%.

Đồng chí Hoàng Văn Chất tặng Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho các tập thể tiêu biểu.

Hằng năm, Đảng ủy ban hành Nghị quyết về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm qua; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm tới. Đặc biệt, trong năm 2017, tập thể lãnh đạo, Đảng ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao trong thanh quyết toán chi phí KCB, quản lý quỹ KCB BHYT và tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra thu, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Kịp thời điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: thành lập 03 đoàn (02 đợt) rà soát chi phí KCB BHYT do 03 đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh làm Trưởng đoàn; thanh tra, kiểm tra được 144 đơn vị (đạt 112,5% kế hoạch), trong đó: thanh tra đóng 57 đơn vị, vượt 17 đơn vị (thu hồi nợ 7,7 tỷ), góp phần giảm nợ xuống còn 1,3% kế hoạch (thấp nhất từ trước đến nay); đã kiểm tra 11 cơ sở KCB, vượt 5 đơn vị; truy đóng 589 triệu, thu hồi 4,06 tỷ chi sai KCB và 104 triệu chi sai chế độ BHXH ngắn hạn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt việc giúp đỡ xã vùng 3 Chiềng Khay, Mường Sại (từ 01/7/2017) huyện Quỳnh Nhai theo quyết định của UBND tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, tham gia với xã những vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo kịp thời với huyện, tỉnh về những khó khăn vướng mắc; hỗ trợ xã 40 triệu đồng để thực hiện dự án trồng cây ăn quả trên đất dốc.

Với thành tích đạt được, cùng với 21 chi bộ, đảng bộ trong toàn tỉnh, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh vinh dự được Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La tặng Bằng khen đối với đơn vị có thành tích tiêu biểu qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Quang Ngãi
[MuaTua Email: muatuatc@gmail.com 12.6.2018 10:22]
[Hà Thị Luyến Email: haluyen91.hg@gmail.com 26.5.2018 21:13]
Chào Anh(chị). Tháng 10/2016 em có làm việc cho 1 doanh nghiệp tại Bắc Ninh và có tham gia BHXH đến hết tháng 5/2017 (tổng thời gian 8 tháng) và có quyết định nghỉ việc của công ty vào ngày 14/6/2017. Lúc tham gia BHXH e có đăng ký theo hộ khẩu là ở Hà Giang, tuy nhiên hiện nay em đã kết hôn và chuyển khẩu về nhà chồng tại tổ 3, phường Tô Hiệu. Vậy Anh(chị) giải đáp giúp em là ở thành phố Sơn La em sẽ tới địa chỉ nào để làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần ạ? và em có cần giấy tờ hay sổ hộ khẩu của nơi chuyển đi (Hà Giang) như lúc đầu đăng ký tham gia BHXH không ạ? Rất mong Anh(chị) sớm giải đáp thắc mắc giúp em. Em xin chân thành cảm ơn
[hoàng văn khoa Email: hoangvankhoa291094@icloud.com 18.4.2018 16:38]
[Nguyễn Đình Trọng  Email: dinhtrongn@gmail.com 6.4.2018 11:41]
[Giang Thị Thanh Email: theanhsl1974@gmail.com 29.3.2018 9:14]
[Nguyễn văn nguyên Email: nguyennguyen2701@icloud.com 19.3.2018 14:52]
[Đặng Huyền Thương Email: huyenthhuong.sla@gmail.com 26.1.2018 17:03]
[Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:03]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]