Thông tin văn bản
Phân loại:Báo cáo
Số hiệu:34/BHXH-QLT
Người ký:Nguyễn Thế Quân
Ngày ban hành:05/01/2018
Cơ quan ban hành:BHXH Sơn La
Trích yếu:34/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ 01/01/2018
(Số lần xem: 15. Ngày đăng: 08.01.2018)