Thông tin văn bản
Phân loại:Báo cáo
Số hiệu:1748/BC-BHXH
Người ký:Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành:06/11/2017
Cơ quan ban hành:BHXH Sơn La
Trích yếu:Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017.
(Số lần xem: 100. Ngày đăng: 09.11.2017)