Thông tin văn bản
Phân loại:Báo cáo
Số hiệu:1526/BC-BHXH
Người ký:Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành:06/10/2017
Cơ quan ban hành:BHXH Sơn La
Trích yếu:BC tình hình thực hiện công tác tháng 9 và nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2017
(Số lần xem: 102. Ngày đăng: 10.10.2017)