Thông tin văn bản
Phân loại:Thông báo
Số hiệu:3042/UBND-TH
Người ký:Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành:22/09/2017
Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Sơn La
Trích yếu:V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy về chính sách BHYT.
(Số lần xem: 42. Ngày đăng: 02.10.2017)