Thông tin văn bản
Phân loại:Thông báo
Số hiệu:4184/BHXH-CSXH
Người ký:Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:22/09/2017
Cơ quan ban hành:BHXH Việt Nam
Trích yếu:V/v chẩn chỉnh công tác tỏ chức thực hiện BHXH, BHTN
(Số lần xem: 90. Ngày đăng: 02.10.2017)