Thông tin văn bản
Phân loại:Báo cáo
Số hiệu:1292/BC-BHXH
Người ký:Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành:05/09/2017
Cơ quan ban hành:BHXH Sơn La
Trích yếu:Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017.
(Số lần xem: 50. Ngày đăng: 11.09.2017)