Thông tin văn bản
Phân loại:Công văn
Số hiệu:3340/BHXH-ST
Người ký:Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:08/08/2017
Cơ quan ban hành:BHXH Việt Nam
Trích yếu:V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH
(Số lần xem: 121. Ngày đăng: 11.08.2017)