Xem văn bản theo chủ đề Tìm kiếm văn bản

Lĩnh vực văn bản

Thể loại văn bản

Cơ quan ban hành

 
4184/BHXH-CSXH 22/09/2017 V/v chẩn chỉnh công tác tỏ chức thực hiện BHXH, BHTN
1525/QĐ-BHXH 21/09/2017 QĐ sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ số 1508/QĐ-BHXH ngày 16/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXHVN quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức, hàng năm ngành BHXH.
3959/BHXH-TT 07/09/2017 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm 2017-2018
3762/BHXH-DVT 25/08/2017 V/v hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc YHCT, thuốc YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT.
96/NQ-BCS 24/08/2017 Nghị quyết của ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3340/BHXH-ST 08/08/2017 V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH
2159/BHXH-BT 01/06/2017 V/v mức đóng vào quỹ TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN , bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới.
816/QĐ-BHXH 23/05/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
1806/BHXH-CNTT 16/05/2017 V/v cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm 2017.
595/QĐ-BHXH 14/04/2017 Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Số: 1034/TB-BHXH 28/03/2017 Số: 1034/TB-BHXH Thông báo kết luận của Phó tổng giám đốc Phạm Lương Sơn tại hội nghị công tác tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2017
Số: 998/BHXH-CSXH 27/03/2017 Số: 998/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ.
Số: 801/BHXH-HTQT 15/03/2017 Số: 801/BHXH-HTQT V/v công bố bản cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội.
Số: 625/BHXH-CSXH 01/03/2017 Số: 625/BHXH-CSXH V/v tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non.
Số: 367/KH-BHXH 10/02/2017 Số: 367/KH-BHXH Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017
Số: 344/KH-BHXH 09/02/2017 Kế hoạch số 344/KH-BHXH ngày 09/02/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế" hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020)
39/QĐ-BHXH 09/01/2017 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.
5243/BHXH-CT 27/12/2016 V/v cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017
5053/BHXH-TĐTK 16/12/2016 V/v phát động phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH giai đoạn 2016-2020
4656/BHXH-CNTT 21/11/2016 V/v rà soát công tác cấp thẻ BHYT năm 2017