Xem văn bản theo chủ đề Tìm kiếm văn bản

Lĩnh vực văn bản

Thể loại văn bản

Cơ quan ban hành

 
367/TB-BHXH 19/01/2018 Thông báo về việc thay đổi trang thông tin điện tử.
351/BHXH-QLT 15/01/2018 351/BHXH-QLT V/v mức lãi xuất tính lãi của số tiền BHXH, BHYT , BHTN, BHTNLĐ-BNN chưa đóng, chậm đóng.
34/BHXH-QLT 05/01/2018 34/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ 01/01/2018
5917/BHXH-CSYT 29/12/2017 V/v Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
1748/BC-BHXH 06/11/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017.
1526/BC-BHXH 06/10/2017 BC tình hình thực hiện công tác tháng 9 và nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2017
1463/BHXH-QLT 25/09/2017 V/v thực hiện cấp thẻ BHYT năm 2017 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg
4184/BHXH-CSXH 22/09/2017 V/v chẩn chỉnh công tác tỏ chức thực hiện BHXH, BHTN
3042/UBND-TH 22/09/2017 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy về chính sách BHYT.
3029/UBND-KGVX 21/09/2017 V/v thực hiện cấp thẻ BHYT theo QĐ 582/QĐ-Ttg ngày 28/4/2017 của thủ tướng chính phủ.
1525/QĐ-BHXH 21/09/2017 QĐ sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ số 1508/QĐ-BHXH ngày 16/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXHVN quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức, hàng năm ngành BHXH.
2673-CV/TU 15/09/2017 V/v thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
1316/BHXH-QLT 08/09/2017 V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
3959/BHXH-TT 07/09/2017 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm 2017-2018
1292/BC-BHXH 05/09/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017.
2743/UBND-NC 29/08/2017 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.
3762/BHXH-DVT 25/08/2017 V/v hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc YHCT, thuốc YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT.
96/NQ-BCS 24/08/2017 Nghị quyết của ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3758/BHXH-TT 24/08/2017 V/v tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH.
1 2 3 ... 17 18 19»