Câu hỏi?
chế độ BHYT đối với người hưởng chế độ TNLĐ thương tật 91%
[Câu hỏi của : Nông Trung Tuyến Email: nongtrungtuyensl@gmail.com 2.4.2016 14:07]
Chào A/c! Tôi có một thắc mắc mong được giải đáp.
hiện nay tôi đang hưởng chế độ TNLĐ với tỷ lệ thương tật là 91%
khi đi khám chữa bệnh vẫn phải chi trả 20% viện phí, mã thẻ BHYT là TB4140900205002 vừa rồi tôi đi khám bệnh thì thấy các nhân viên y tế nói rằng "sao thẻ lại là TB4 mà không phải là TB2 khi mất tới 91% "vậy tôi xin hỏi nhân viên y tế nói như vậy đúng hay sai? người hưởng chế độ thương tật có người phục vụ như tôi khi đi khám chữa bệnh có phải đồng chi trả viện phí hay không?
chân trọng cảm ơn!

Trả lời!
(25.4.2016 16:21) Chào bạn Tuyến, qua xem xét câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời bạn để bạn được biết như sau: Theo Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT tại Điều 12 quy định về đối tượng tham gia BHYT và Điều 22 quy định về mức hưởng BHYT: đối tượng tai nạn lao động thuộc nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng và hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh. Theo Điểm b Khoản 1 và Điểm d Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1351 ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT: đối tượng tai nạn lao động có mã đối tượng là TB và mã quyền lợi hưởng là 4, do đó mã thẻ BHYT đã cấp cho bạn là đúng: TB4140900205002. Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT đối với đối tượng tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật cao, do đó khi đi khám, chữa bệnh bạn vẫn phải chi trả 20% viện phí. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!