Câu hỏi?
Bảo hiểm XH
[Câu hỏi của : Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
Cho tôi hỏi: tôi chuyển công tác từ thuận châu về tinh Ninh Bình công tác. tôi lên phòng bảo hiểm XH thuận châu xin chốt sô để chuyển về đơn vị mới. thì BHXH không chốt vì lý do các quyết định vào ngành và quyết định hết tập sự , quyết định thâm niên không khớp nhau ( QĐ Vào ngành 15/9/2004, QĐ hết tập sự 15/3/2005, QĐ thâm niên 01/3/2012, QĐ lương được tính từ
01/4/2007 lên Bậc 2 là 2,06. Vậy tôi phải làm gi để chốt đươc sổ bảo hiểm.

Trả lời!
(3.1.2018 9:41) Bảo hiểm xã hội huyện đã tiếp nhận hồ sơ báo tăng, giảm lao động, quỹ tiền lương của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu đối với người lao động, trong đó có ông Đinh Quốc Huy báo giảm chốt sổ BHXH do chuyển công tác đến tỉnh Ninh Bình. Thực tế, Bảo hiểm xã hội huyện đã thực hiện báo giảm và chốt sổ BHXH cho ông Đinh Quốc Huy, từ ngày 20/11/2017. Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Châu thông báo để cá nhân biết và trực tiếp liên hệ với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để được nhận sổ BHXH theo quy định./.