Câu hỏi?
Rút sổ BHXH
[Câu hỏi của : Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
Tôi đã công tác (Biên chế) tại Phòng Địa chính huyện Mai Sơn từ năm 1995 đến 1998 và được đóng BHXH theo khối Văn phòng UBND huyện Mai Sơn. Tháng 11/1998 tôi bị bắt và từ đó đến nay tôi không có giao dịch nào với BHXH huyện Mai Sơn.
Hỏi: Nay tôi muốn rút sổ BHXH có được không? Thủ tục để được rút sổ gồm những gì và liên lạc với ai ở đâu?
Xin cảm ơn!

Trả lời!
(23.9.2017 9:59) Trường hợp của bạn thời gian ngừng tham gia BHXH đã lâu, theo quy định của Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ ban hành Điều lệ BHXH, người lao động tham gia BHXH được cấp sổ BHXH và do đơn vị sử dụng lao động quản lý sổ BHXH. Đề nghị bạn liên hệ với đơn vị đã công tác và Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn để kiểm tra lại việc đóng BHXH và đã được cấp sổ BHXH hay chưa, đồng thời Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn sẽ hướng dẫn thủ tục để cấp và quản lý sổ BHXH. Chúc bạn mạnh khỏe./.