Câu hỏi?
xin hoi về việc trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em không thanh toán bảo hi
[Câu hỏi của : nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
Tôi xin hỏi.vợ tôi đi khám tại trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em của tỉnh sơn la nhưng mà họ bảo là không được thanh toán tiền khám bảo hiểm y tế mà phải sang bệnh viên tỉnh mới được thanh toán, vậy bên trung tâm làm đúng hay sai

Trả lời!
(18.5.2017 15:01) Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn la,trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em không thực hiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội; nên đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh tại trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em chưa được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế tại đơn vị.