Câu hỏi?
Bảo hiểm xã hội
[Câu hỏi của : Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
Xin chào quý bảo hiểm. Tôi có m thắc mắc muốn xin giải đáp. Tôi tham gia bảo hiểm xh từ 10/2013tính đến 2/2017.3/2016-8/2016 tôi nghỉ thai sản hưởng chế độ thai sản theo quy định.
Tôi muốn hỏi trong thời gian tôi nghỉ TS tôi không phai đóng bhxh nhưng thời gian này có được tính vào thời gian đóng bh không? Sổ bhxh của t ghi. :lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng 2/2017 là 3 năm 5thang.
Lũy kế thời gian đóng bhxh chưa hưởng là 2nam 11thang có đúng không?

Trả lời!
(7.6.2017 15:21) Theo qui định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 về qui định mức hưởng chế độ thai sản, quy định: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên trong tháng tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH. Đối chiếu quy định trên và theo thông tin bà cung cấp, bà nghỉ thai sản trên 14 ngày thì thời gian bà nghỉ chế độ thai sản từ tháng 3/2016 đến tháng 8/2016 thời gian này đơn vị sử dụng lao động và cá nhân bà không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thời gian này vẫn được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN. Như vậy thời gian tham gia BHXH từ tháng 10/2013 đến tháng 02/2017 của bà bằng 3 năm 5 tháng. Thời gian đóng BHTN chưa hưởng bằng 2 năm 11 tháng là đúng. Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời để bà được biết.