Hướng dẫn sử dụng phần mềm xét duyệt ODTS_DV
Bản in

Các bước cài đặt :

1. cài ( chạy next cho đến hết -> tải phần mềm )

2. update ( copy đè file mới vào -> tải update )

3. khởi tạo các danh mục ( có thể lấy dulieu mẫu -> tải dữ liệu mẫu )

----------------

+ Tải thông tin đơn vị đóng  tai BHXH tỉnh

+ Tải thông tin đơn vị đóng tại BHXH Thành phố

+ Tải hướng dẫn cài đặt (video)

+ Tải hướng dẫn chỉnh font ( video)

 

Chi tiết liên hệ phòng CNTT - BHXH Tỉnh Sơn La: (022) .855931

Phụ trách phần mềm :

+ Phòng CNTT

đ/c Khánh  : 0906290882 ( YM/SKY : vietkhanhsl)

hoặc đ/c Giang : 01642729333 ( SKY : giangbhxhsl )

+ Phòng chế độ : đ/c Thu ( 0223.853292 )

 

(khánh - BHXH)