(BHYT) -Thẻ Bảo hiểm y tế
Bản in

Phần này giới thiệu về thẻ BHYT; Thủ tục, hồ sơ cấp thẻ BHYT; Cấp lại thẻ BHYT; Trường hợp đổi thẻ BHYT; Thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT.

Các câu hỏi trong phần này có số thứ tự từ câu 30 đến câu số 37, nội dung giải đáp căn cứ theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009, Thông tư số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009, Thông tư số 10/TT-BYT ngày 14/8/2009 và các văn bản có liên quan.

 

Câu hỏi 30: Thẻ bảo hiểm y tế là gì ?

Trả lời: Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về BHYT theo quy định của Luật BHYT. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT (Trích Khoản 1, 2 Điều 16 Luật BHYT).

Câu hỏi 31: Luật BHYT quy định thẻ BHYT có giá trị sử dụng như thế nào ?

Trả lời: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng như sau (Trích Khoản 3 Điều 16 Luật BHYT):

(1) Kể từ ngày đóng BHYT đối với người có trách nhiệm tham gia BHYT hoặc người tự nguyện tham gia BHYT liên tục từ lần thứ 2 trở đi.

(2) Sau 30 ngày đối với người tự nguyện tham gia BHYT lần đầu hoặc đóng BHYT không liên tục. Riêng đối với quyền lợi về dịch vụ kỹ thuật cao thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 180 ngày kể từ ngày đóng BHYT.

(3) Đối với trẻ em dưới 6 tháng tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Câu hỏi 32: Luật BHYT quy định thẻ BHYT không có giá trị sử dụng trong trường hợp nào ?

Trả lời: Thẻ BHYT không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau (Trích Khoản 4 Điều 16 Luật BHYT):

            (1) Thẻ hết hạn sử dụng.

(2) Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá.

(3) Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT.

Câu hỏi 33: Luật BHYT quy định thủ tục, hồ sơ cấp thẻ BHYT như thế nào ?

Trả lời: Hồ sơ cấp thẻ BHYT bao gồm (Trích Điều 17 Luật BHYT):

(1) Đối với Đơn vị quản lý người tham gia BHYT:

            Văn bản đăng ký tham gia BHYT và danh sách người tham gia BHYT của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đóng BHYT.

(2) Đối với Người tham gia BHYT:

- Tờ khai của cá nhân, hộ gia đình tham gia BHYT: bản chính, kèm theo bản photo (để lưu tại cơ quan BHXH). Đến Uỷ ban nhân dân nơi thường trú để làm thủ tục theo hướng dẫn của cán bộ bảo hiểm xã hội

- Các giấy tờ chứng minh nhân thân để được hưởng quyền lợi BHYT cao nhất.

- Trường hợp đang tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp chuyển sang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có thêm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan lao động.

(3) Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và kinh phí đóng BHYT, cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.

Câu hỏi 34: Luật BHYT quy định thủ tục, hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi như thế nào ?

Trả lời: Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi bao gồm (Trích Điều 17 Luật BHYT):

(1) Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp trẻ em chưa có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh thì phải có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ;

(2) Danh sách hoặc giấy đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi trẻ em cư trú.

(3) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức BHYT phải cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.

Câu hỏi 35: Luật BHYT quy định việc cấp lại thẻ BHYT như thế nào ?

Trả lời: Việc cấp lại thẻ BHYT quy định như sau (Trích Điều 18 Luật BHYT):

(1) Thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất

(2) Người bị mất thẻ BHYT phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.

(3) Cơ quan BHXH cấp lại thẻ cho người tham gia BHYT trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT.

(4) Người được cấp lại thẻ BHYT phải nộp phí cấp lại thẻ BHYT.

Câu hỏi 36: Luật BHYT quy định trường hợp nào được đổi lại thẻ BHYT ?

Trả lời: Đổi lại thẻ BHYT trong các trường hợp sau (Trích Điều 19 Luật BHYT):

(1) Thẻ BHYT được đổi trong các trường hợp:

- Thẻ bị rách, nát hoặc hỏng;

- Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;

- Thông tin ghi trong thẻ không đúng.

(2) Hồ sơ đổi thẻ BHYT bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia BHYT (nếu là đổi thẻ thì phải kèm theo thẻ BHYT) gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Các thông tin, giấy tờ liên quan đến việc đổi thẻ.

(3) Cơ quan Bảo hiểm xã hội đổi thẻ cho người tham gia BHYT trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ  vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT.

(4) Người được đổi thẻ BHYT do thẻ bị rách, nát hoặc hỏng phải nộp phí theo quy định.

Câu hỏi 37: Tại sao phải thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT ?

Trả lời: (Trích Điều 20 Luật BHYT):

(1) Thẻ BHYT bị thu hồi trong trường hợp sau

- Gian lận trong việc cấp thẻ BHYT.

- Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT.

(2) Thẻ BHYT bị tạm giữ trong trường hợp sử dụng thẻ BHYT của người khác. Người có thẻ BHYT bị tạm giữ có trách nhiệm đến nhận lại thẻ và nộp phạt theo quy định của pháp luật.


(Nguồn từ Vụ BHYT - Bộ Y tế)